HVAC Equipment
 • Champion
Security
 • American Dynamics
 • DSC
 • Illustra
 • Tyco
Digital Solutions
Industrial Refrigeration
Fire Suppression
 • Chemguard
 • Pyro-Chem
 • RapidResponse
 • Tyco
Retail Solutions
Residential and Smart Home
Building Automation & Controls
 • BCPRO
 • VERASYS
Fire Detection
 • Autocall
 • CWSI
 • Vigilant
 • Zettler
Distributed Energy Storage

HVAC Equipment
 • Champion
Security
 • American Dynamics
 • DSC
 • Illustra
 • Tyco
Digital Solutions
Industrial Refrigeration
Fire Suppression
 • Chemguard
 • Pyro-Chem
 • RapidResponse
 • Tyco
Retail Solutions
Residential and Smart Home
Building Automation & Controls
 • BCPRO
 • VERASYS
Fire Detection
 • Autocall
 • CWSI
 • Vigilant
 • Zettler
Distributed Energy Storage

เกี่ยวกับเรา
จอห์นสัน คอนโทรลส์ ในประเทศไทย

จอห์นสัน คอนโทรลส์ ในประเทศไทย

เรากำลังสร้างอนาคตขึ้นในวันนี้ และจอห์นสัน คอนโทรลส์ ก็กำลังสร้างอนาคตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น และยั่งยืนมากยิ่งขึ้น เราสรรสร้างอาคารอัจฉริยะ โซลูชันด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพ โครงสร้างพื้นฐานแบบผสมผสาน และระบบการขนส่งที่ทันสมัยที่สุดสำหรับอนาคตที่จะสามารถทำงานด้วยกันได้อย่างราบรื่นเพื่อส่งมอบการเป็นเมืองและชุมชนอัจฉริยะตามคำสัญญาของเรา หัวใจสำคัญในคำมั่นสัญญาของเราคือการส่งมอบนวัตกรรมที่สามารถทำให้ชีวิตของผู้คนและโลกใบนี้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

จอห์นสัน คอนโทรลส์ เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่หลากหลายระดับโลกซึ่งให้บริการลูกค้าหลายประเภทกว่า 150 ประเทศทั่วโลก ความมุ่งมั่นในด้านความยั่งยืนของเรานั้น มีที่มาจากการประดิษฐ์เทอร์โมสตัทไฟฟ้าที่ควบคุมอุณหภูมิห้องเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1885 เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือลูกค้าให้ประสบความสำเร็จและสร้างคุณค่าที่
เหนือกว่าให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดผ่านการให้ความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในด้านแพลตฟอร์มอาคารต่าง ๆ และการเติบโตด้านพลังงานของเรา

การทำธุรกิจของเราในประเทศไทยนั้น เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1991 เมื่อบริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก ทุกวันนี้เรามีพนักงานทั้งหมดกว่า 250 คน ทั่วประเทศ จาสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพ ฯ, สำนักงานสาขา 8 แห่ง และโรงงานผลิตอีกหนึ่งแห่ง จากการดำเนินงานมานานกว่า 2 ทศวรรษ เราได้สร้างสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์อันน่าจดจำของเราทางด้านเทคโนโลยีและโซลูชันที่เราได้ให้บริการติดตั้งในสถานที่สำคัญ ๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ประกาศฉบับล่าสุด

บริษัทที่ได้รับการรับรองจาก CAC

ที่จอห์นสัน คอนโทรลส์ ความซื่อสัตย์สุจริตถือเป็นหลักสำคัญของการดำเนินการทุกอย่างเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จก้าวต่อไปของเราอย่างไม่หยุดยั้ง และเพื่อการยืนยันถึงหลักการของเราในข้อนี้ เราได้รับรางวัลที่รับรองโดยแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ที่ยกย่องให้จอห์นสัน คอนโทรลส์ ประเทศไทยเป็นองค์กรที่ชนะเลิศในด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นผ่านการดำเนินธุรกิจด้วยหลักจริยธรรมที่ดี มีนโยบายด้านความซื่อสัตย์สุจริตและมีมาตรฐาน เนื่องจากเราดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้ประเทศไทยเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย อัจฉริยะ และยั่งยืนมากยิ่งขึ้นไปพร้อม ๆ กันจากการสร้างอาคารหนึ่งแห่ง ขณะนี้ลูกค้าของเราจึงสามารถมั่นใจได้มากขึ้นเมื่อได้ทราบหลักปฏิบัติและจริยธรรมทางด้านธุรกิจของเรา

ข้อเสนอด้านบริการของเรา

จอห์นสัน คอนโทรลส์ดำเนินการให้บริการที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นจนจบตลอดอายุการใช้งานสำหรับด้านการจัดการอาคารที่ประกอบด้วยการวางแผนและออกแบบ การก่อสร้างใหม่ การปฏิบัติการและผสมผสาน การรับรอง การดำเนินงานและซ่อมบำรุง การเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงการบริการปรับปรุงและซ่อมแซม บริการต่างๆ ของเราประกอบด้วย:

 • การผสมผสานระบบอาคารอย่างกว้างขวาง
 • ระบบการจัดการอาคาร
 • โซลูชันด้านความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย
 • ระบบควบคุมอุณหภูมิความชื้น ความดัน ความสะอาดและการหมุนเวียนของอากาศ (ระบบ HVAC) สำหรับธุรกิจพาณิชย์และที่พักอาศัย
 • การทำความเย็นสำหรับธุรกิจเชิงพาณิชย์และธุรกิจอุตสาหกรรม
 • บริการอาคารเชิงเทคนิคและบริการปรับปรุง
 • ระบบการค้าปลีก
 • ข้อมูลการดำเนินงานและการป้องกันการสูญหาย
 • การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการดำเนินงาน
 • โซลูชันด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและความยั่งยืน
 • การให้คำปรึกษาด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและความยั่งยืน

จอห์นสัน คอนโทรลส์ เป็นเจ้าของตราสินค้าที่มีชื่อเสียงและไว้วางใจได้มากที่สุดในอุตสาหกรรม เช่น Tyco®, YORK®, Metasys®, Ruskin®, Titus®, Frick®, PENN®, Sabroe®, Simplex® และ Grinnell®

ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจอห์นสัน คอนโทรลส์ ประเทศไทย โปรดติดต่อเราที่:

บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า 
(The 9th Towers Grand Rama 9), 
ชั้น 29, อาคารบี 
33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: (+66) 0-2794-0101
Hotline: (+66) 0-2794-0222, (+66) 061-418-0222
โทรสาร: (+66) 0-2717-1328

อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเราผ่านทางวารสาร
ให้คุณได้ทราบข่าวสารและข้อมูลเชิงลึก ได้แก่ เราจะใช้อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) ยกระดับการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกได้อย่างไร

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

การพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบขององค์กร